Tản mạn - 28/6/2013

Dương Trường Sơn chia tay anh em tại nhà hàng Cảnh Hồ
Vợ chồng khổ chủ


Trường ĐHNN Quân sự