Trang 4


Trước khi ra sa trường

 đầu bứt tai

Tập trận chung

Hợp đồng tác chiến

 thuyết suông

Hậu duệ Puskine

Đôi bạn cùng tiến

Nhường cơm xẻ ghế

Tình cảm quân dân …

Như  với …

Home  Trang 1  Trang 2  Trang 3  Trang 4  Trang 5  Trang 6  Trang 7  Trang 8  Trở về đầu trang

Trường ĐHNN Quân sự