Một thời học viên


Về tranh thủ Bờ Hồ

Xả láng

Nội bài - Tháng 8 - 1987

Khi đến trường  giáo như mẹ hiền

Xin lộc Piotr đại đế


Tình đoàn kết Ác  Zẹc trước Нагорный Карабах


Lớp chúng mìnhrất rất vui!

Trước giờ thi


Trường ĐHNN Quân sự