Mái trường xưa

Home  Trang 1  Trang 2  Trang 3  Trang 4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ năm 1987
Đường về quê mẹ

Chốn ở: Đại đội 42 - Các học viên đi học tại Liên Xô (C trưởng: anh Duyên, C phó: anh Tuấn)

Hàng xóm: Đại đội 41 - Các sỹ quan đi học tại Liên Xô

Hàng xóm: Đại đội 43 - Các sỹ quan và học viên đi học tại các nước Đông Âu


Home  Trở về đầu trang

Trường ĐHNN Quân sự

Trang con (3): Trang 2 Trang 3 Trang 4