Lễ kỷ niệm 25 năm ngày đặt chân lên đất Liên Xô

Home  Lễ kỷ niệm 25 năm  Họp mặt 25 năm Trang 1 Trang 2 Trang 3 Video


Các thông tin mới nhất về Lễ KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY ĐẶT CHÂN ĐẾN LIÊN XÔ

Lặng nghe kể chuyện ngày xưa
Chang chang đổ lửa nắng trưa Bình Đà

Chuyện rằng tám bảy tháng ba
Chúng mình quần áo gần xa đổ về

Tập trung cả lũ một “Xê” (C – đại đội)
Anh Duyên “Xê” trưởng, phó “Xề” anh Tuân (anh Tuấn)

Tiếng Nga đứa học đánh vần
Đứa nói vanh vách, đứa quần cả đêm

Tăng gia rau muống nộp thêm
Luộc sôi cả tiếng chẳng mềm được ra (nộp toàn rễ rau) 

Nhớ khi đóng gạch xây nhà
Mười viên còn một khi ra khỏi lò

Hồng Vân bến nước nhỏ to
Bốc than xuống tắm hắc lào toàn thân

Đá bóng mình cũng thi gân
Chặt chém thầy giáo nên chân bị què 

Ngoại giao ta cũng đề huề
Chị em chính khóa chết mê chết mền (mệt)

Học nhiều rồi ắt phải nên
Tháng bảy tốt nghiệp sang bên du hòng (du học)

Đông Anh cả lũ tập trung
Đậu bay dân bản ném ung cả thù (thủ)

Hai nhăm năm vẫn như cù (như cũ)
Hôm nay gặp mặt đẩy đù (đầy đủ) nơi đây.

Mọi tài liệu và hình ảnh khác đề nghị mọi người tham khảo tại các trang Lễ kỷ niệm 25 năm của Website này.

Ban Tổ chức


Home  Trở về đầu trang

Trường ĐHNN Quân sự