2009 - Trung Yên 3, Hà nội. Мы не сдавали кризисом!!!

Huân - anh em vừa khảo cổ ra!!!

Молодое покаление мимо нас!


Gương mặt sáng...
Улыбка офицеров


Home  Trở về đầu trang

Trường ĐHNN Quân sự