9-5-2013 - kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít

Home  Trang 1   Trang 2   Trang 3  Video

Ngày 9/5 cách đây 68 năm, với những mất mát to lớn và lòng quả cảm vô song, 
sáu người lính Việt Nam mang sắc phục Hồng quân tham gia cuộc diễu binh năm 1941 bảo vệ Moscow đã cùng với quân đội và nhân dân Liên Xô, kết hợp với các nước đồng minh và nhiều nước khác trên thế giới làm nên chiến thắng lịch sử, đánh bại chủ nghĩa phát xít, một thảm họa của nhân loại, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ Hai.

Để cho ngày hôm nay, chúng ta được có mặt ở nhà hàng hải sản Cảnh Hồ 171 Trường Trinh, Hà Nội . . .  Bla bla . . .


Trường ĐHNN Quân sự

Trang con (3): Trang 2 Trang 3 Video