8-5-2015 - Giải cứu trung sỹ TA nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng

Home  Trang 1  Trang 2  Trang 3

Lễ mừng công điệp vụ "Giải cứu trung sỹ Tuấn Anh" đã kết thúc thắng lợi nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít (tại nhà hàng Khoảng Lặng Hương Sen, ngõ 61 Thái Thịnh ngày 8/5/2015)


Trang con (2): Trang 2 Trang 3