8-2-2015 - Tất niên

Home  Trang 1  Trang 2  Trang 3

Ngày 8/2/15 (20/12 năm Giáp Ngọ), anh em tổ chức tất niên tại nhà hàng Cảnh Hồ 171 Trường Chinh


Trang con (2): Trang 2 Trang 3