20-12-2015 - Mừng 2 đại tá - Mừng 22-12

Home  Trang 1  Trang 2

Tại Nhà hàng Khoảng lặng hương sen, ngõ 61 Thái Thịnh


Chào mừng đại tá Thành Ba

Cu thêm một hạt cả nhà mừng vui.

Khoa (phụ) nay đổi tên rồi

Đại tá tên Chính cho đời vinh danh.

                                                                       (thơ con cóc mừng 2 tân đại tá)


Trang con (1): Trang 2