14-11-2014 – Kỷ niệm Cách mạng Tháng 10


Tại nhà hàng Khoảng lặng Hương Sen, số 17-19, ngõ 61, phố Thái Thịnh.

Cách mạng thành công chậm 1 tuần do sự cố của ban tổ chức.Trường ĐHNN Quân sự