10-1-2015 – phong quân hàm cho 4 đại tá

Home  Trang 1  Trang 2

Ngày 10/1/2015, tại nhà hàng Cảnh Hồ, anh em tổ chức lễ phong quân hàm cho 4 đồng chí đại tá: Hiển, Phú Thắng, Nguyên, riêng "thượng tá" Trung vắng mặt


Trang con (1): Trang 2